بیمه عمر

بیمه عمر نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت با هدف ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و کسب سود حاصله از سرمایه‌گذاری و در نهایت ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در برابر کاربران می‌باشد. بیمه‌های عمر و ذخایر انباشته حاصل از آن می‌تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا کند و به دنبال این افزایش سطح تولید …

بیمه عمر Read More »