بیمه دام

از مدت‌ها پیش نیاز شدیدی جهت‌ پوشش‌ خطرات دام‌ احساس‌ می‌شد و در همین راستا در کشورهای‌ اروپایی‌، برخی از اتحادیه‌ها وام‌هایی‌ جهت‌ تأمین‌ بیشتر به کشاورزان‌ واگذار کردند و از سوی دیگر بانکدارانی‌ که‌ نسبت به‌ اعطای‌ وام‌ اقدام کرده‌ بودند، در‌صدد تهیه پوششی‌ برای تأمین و حفظ سرمایه‌های‌ خویش برآمدند، چون در برخی …

بیمه دام Read More »