نحوه انتقال تخفیف بیمه بدنه

تخفیف بیمه بدنهبرخورداری از تخفیفات مناسب یکی از بهترین مزایایی است که بیمه بدنه در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌دهد. تخفیفات عدم خسارت جهت تشویق رانندگان به رانندگی محتاط و قانون‌مند به‌کار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت بیمه بدنه و ثالث، راننده محور است نه خودرو محور! لذا در صورت فروش خودرو نیز می‌توان همه تخفیفات بیمه …

نحوه انتقال تخفیف بیمه بدنه Read More »