آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می‌کند؟

حق بیمه در ” بیمه اجباری شخص ثالث ” به تناسب ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه متغیر خواهد بود. این ریسک در خصوص وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف می‌کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهند افزایش خواهد یافت. ولی در …

آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می‌کند؟ Read More »