تفاوت دیه و ارش در بیمه

معمولاً جبران خسارات بدنی از طریق پرداخت دیه یا ارش صورت می‌گیرد با این تفاوت که نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است اما میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .برای مثال در قانون خسارت قطع یک دست معادل نصف یک دیه کامل تعیین شده‌است اما دیه پاره شدن یک تار عصبی …

تفاوت دیه و ارش در بیمه Read More »