آیا تهیه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری از چندین شرکت بیمه امکان‌پذیر است؟

آیا یک فرد قادر به تهیه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری از چند شرکت بیمه می‌باشد؟ بله. محدودیتی در تهیه بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری‌های مختلف برای یک شخص وجود ندارد و هر بیمه‌شده قادر به تهیه چندین بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری از یک شرکت و یا شرکت‌های گوناگون بیمه‌ای می‌باشد. اما برای این نوع بیمه‌نامه، محدودیت …

آیا تهیه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری از چندین شرکت بیمه امکان‌پذیر است؟ Read More »