مسابقات فوتسال صنعت بیمه به پایان رسید/تعاون قهرمان شد

در هفتمین روز برگزاری مسابقات فوتسال، با برگزاری مسابقات رده بندی و فینال، تیم بیمه تعاون به عنوان قهرمان مسابقات شناخته شد. به گزارش خبرگزاری بیمه به نقل از بیمه تعاون مرحله رده بندی و فینال مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی صنعت بیمه از ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 1400 در سالن مجتمع …

مسابقات فوتسال صنعت بیمه به پایان رسید/تعاون قهرمان شد Read More »