آیا دریافت خسارت مستلزم توقیف خودرو است؟

جهت اخذ خسارت نیازی به توقیف خودرو نیست. در کلانشهر‌ها و شهرهای کشورمان، روزانه صد‌ها تصادف خودرو به وقوع می‌پیوندد که در اکثر آن‌ها، خودرو زیان‌دیده، ضمن خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف نیز می‌شود. به عبارت دیگر هرگاه شما قصد فروش خودرویی را داشته باشید، چنانچه خودروی شما قبلاً تصادف کرده باشد، …

آیا دریافت خسارت مستلزم توقیف خودرو است؟ Read More »