ارزشگذاری دارایی

ارزیابی خسارت بیمه چیست؟

داوری بیمه یا ارزیابی خسارت بیمه چیست؟ افزایش ارزش مورد داوری بیمه سبب زیاد شدن حساسیت در رسیدگی به خسارت در طرفین قرارداد که بیمه گذار و بیمه گر که زیان دیده و شرکت بیمه هستند، می‌شود.با این وجود که شیوه‌ی رسیدگی به خسارت‌های سنگین در بیمه‌های مختلف فرق زیادی با هم ندارد، ولی مورد …

ارزیابی خسارت بیمه چیست؟ Read More »