فروش 2هزارو600 میلیارد تومانی بیمه کوثر در 6ماهه نخست 1400

حق‌‌بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در 6ماه نخست 1400 با رشد 43درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ترکیب مناسب پرتفوی، از 2هزارو600میلیارد تومان عبور کرد که از نظر ریالی بیانگر بیش از 790میلیارد تومان افزایش فروش است. به گزارش خبرگزاری بیمه و بر اساس اعلام مدیر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه کوثر، خوشبختانه توانستیم …

فروش 2هزارو600 میلیارد تومانی بیمه کوثر در 6ماهه نخست 1400 Read More »