تشدید ریسک بعد از قرارداد بیمه

تشدید ریسک در طول اجرای قرارداد بیمه چیست؟

مفهوم تشدید ریسک طبق اصول پس از انعقاد هر قراردادی، مفاد و تعهدات تا پایان دوره‌ی آن تغییر نمی‌کند. اما در قرارداد بیمه و طبق ماده 16 قانون بیمه، چنانچه ریسک موضوع بیمه بنا به دلایلی تشدید شود، بطوریکه اگر شرایط مورد بیمه قبل از عقد قرارداد اینگونه می‌بود، بیمه گر تمایلی برای پوشش بیمه …

تشدید ریسک در طول اجرای قرارداد بیمه چیست؟ Read More »