بررسی صورت های مالی با حضور ناظر و مجری پارسال را فراموش کن! / آمارهای کلیدی که سهامداران بیمه ای باید بدانند

حق وردیلو:سود شناسایی‌شده ناشی از تسعیر ارز شرکت‌های بیمه در سال 1398 مبلغ 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در سال 1399 به چهار هزار میلیارد تومان رسیده است./تاجدار:اگر معتقدیم که بیمه مرکزی در کنترل بدهکاران و میزان ذخائر آن دخالت نکند، این موضوع باید در محاسبه حاشیه توانگری هم مصداق داشته باشد …

بررسی صورت های مالی با حضور ناظر و مجری پارسال را فراموش کن! / آمارهای کلیدی که سهامداران بیمه ای باید بدانند Read More »