حمایت بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور با یک طرح جدید

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت‌نو خبر داد، بیمه تجارت‌نو با پشتوانه بانک تجارت،طرح وام بیمه‌های سازمانی را درجهت حمایت از صنایع تولیدی و خدماتی کشور عملیاتی کرده است.حمایت بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور با یک طرح جدید به گزارش خبرگزاری بیمه از روابط عمومی بیمه تجارت‌نو؛ مدیرعامل شرکت بیمه تجارت‌نو شرکت‌های بیمه را …

حمایت بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور با یک طرح جدید Read More »