معرفی پدران واقعی صنعت بیمه ایران

مشرف نفیسی پدری که علم را در صنعت بیمه نشر داد مشرف نفیسی به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران حق پدری بر صنعت بیمه ایران دارد پدران واقعی صنعت بیمه کسانی هستند که شرکتهای بیمه متبوع خود را با ترازی شفاف بدون زیان انباشته به ایندگان واگذار کردند.کسانی که بدون هیاهوهای رسانه ای …

معرفی پدران واقعی صنعت بیمه ایران Read More »