اثر مورد حمایت بیمه سامان، کتاب سال صنعت بیمه شد

کتاب «پایان بیمه!؛ فرجام بیمه ای که می شناختیم» نوشته «راب گالبریت» که توسط علیرضا جاهدی و ایمان ارسطو ترجمه و با حمایت شرکت بیمه سامان منتشر شده است، عنوان کتاب سال صنعت بیمه را در از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری بیمه، در جریان دومین رویداد انتخاب کتاب سال صنعت بیمه که همزمان …

اثر مورد حمایت بیمه سامان، کتاب سال صنعت بیمه شد Read More »