دریافت کد یکتای بیمه شخص ثالث

کد یکتا برای بیمه شخص ثالث کارکردی همچون کد ملی برای ما انسان‌ها دارد؛ بدین معنا که ما با ارائه کد ملی قادر به ثبت و اعلام اطلاعات و پشینه خودمان خواهیم بود. با ارائه کد یکتا نیز می‌توانیم اطلاعاتی را در خصوص پیشینه بیمه‌های خودرو و خسارات وارده به آن کسب کنیم.مزیت داشتن کد …

دریافت کد یکتای بیمه شخص ثالث Read More »