آیین نامه ورود به صنعت بیمه!


آیا با تغییر دولت مجددا باید شاهد اصلاح برخی مواد آیین نامه ۹۰ با توجه به شرایط برخی اشخاص و هموار شدن ورود آنان به صنعت بیمه باشیم؟!

خبرگزاری بیمه/ یادداشت وارده: یکی از آیین نامه های شورای عالی بیمه که به عنوان دروازه ورود به صنعت بیمه می توان از آن نام برد آیین نامه ۹۰ می باشد آیین نامه ای با نام «آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه».
از زمان تصویب آیین نامه مذکور در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون در ۲ مرحله برخی مواد آن جهت تطابق وضعیت سوابق کاری برخی اشخاص و جهت ورود آنان به صنعت بیمه به عنوان مدیرعامل یا … اصلاح صورت گرفته است.
اینکه چرا بخاطر یک شخص آیین نامه ای به این مهمی دچار اصلاح می گردد جای سوال دارد؟ و شاید بتوان گفت که این آیین نامه به جای بعد نظارتی بیشتر جنبه ارتباطی دارد.
در بند ۱۰ ماده ۱ آیین نامه ۹۰ تجربه مدیریتی به شرح ذیل بود.
تجربه مدیریتی: سنوات تجربی فعالیت در سمت‌های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیر عامل یا عضویت در هیئت مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی.
که بعدا طی مکمل ۱ آیین نامه ۹۰ به شرح زیر تغییر یافت:
سنوات تجربی فعالیت در سمت‌های سرپرستی یا مدیریتی در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت‌های مدیریتی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات مالی و اقتصادی به تشخیص بیمه مرکزی.
که با تطبیق آنان با یکدیگر می توان به راحتی مشاهده کرد که دایره شمول تجربه مدیریتی گسترده شده است و تشخیص بیمه مرکزی نیز به آن اضافه شده است!!
همچنین با توجه به مکمل ۱ آیین نامه مذکور تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه ۹۰ را به شرح زیر تغییر یافته و به کارکنان عملیاتی کارکنان کلیدی نیز اضافه شده است. که طبق تعریف کارکنان کلیدی در آیین نامه کارکنان کلیدی شامل: مدیر ارشد، مسئول فنی و مسئول امور مالی یا کنترلی مؤسسه بیمه است.
در مکمل ۲ آیین نامه ۹۰ نیز مجددا بند ۹ ماده ۱ که اشاره به تجربه بیمه ای دارد و بیان می دارد تجربه بیمه‌ای: سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی.
بند ۹ نیز اصلاح و به “تشخیص بیمه مرکزی” به آن اضافه می شود.
آیا با تغییر دولت مجددا باید شاهد اصلاح برخی مواد آیین نامه ۹۰ با توجه به شرایط برخی اشخاص و هموار شدن ورود آنان به صنعت بیمه باشیم؟!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top