تلفن تماس: 02191003047

بیمه‌نامه مسئولیت مستأجر در برابر مؤجر

بیمه‌‌نامه مسئولیت مستأجر در مقابل مؤجر موظف است خسارات مالی احتمالی که در زمان اجاره ممکن است برای مورد اجاره رخ دهد را جبران نماید. تمامی مستأجرین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و … مخاطب این نوع بیمه بوده و به آن نیاز دارند. همچنین بیمه مسئولیت مستأجر در قبال مؤجر متعهد به پرداخت خسارات حاصل از حوادثی نظیر آتش‌سوزی، آبدیدگی و انفجار می‌باشد.
مستاجر در طول مدت زمان قرارداد اجاره مسئولیت نگهداری مورد اجاره را بر عهده دارد.

خسارات تحت پوشش بیمه
بر‌اساس شرایط درج شده در بیمه‌نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح زیر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد:
• مسئولیت آتش‌سوزی
• مسئولیت آبدیدگی
• مسئولیت انفجار

فسخ بیمه‌نامه
این بیمه‌نامه می‌تواند پیش از انقضای مدت زمان اجاره با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از جانب بیمه‌گر یا بیمه‌گذار در موارد زیر فسخ گردد:
• عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر‌رسیدهای تعیین شده
• افزایش خطر و موافقت نکردن بیمه‌گذار جهت پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
• کتمان یا اعلام خلاف واقع به بیمه‌گذار به صورت غیر‌عمد در مورد وضعیت خطر و احراز این امر پیش از وقوع حادثه
• پس از هر خسارتی که بیمه‌گر موظف به جبران آن باشد
همچنین چنانچه کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین برود و بیمه‌گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود، این بیمه‌نامه می‌تواند از جانب شخص بیمه‌گذار فسخ گردد.
تبصره: چنانچه فسخ از جانب بیمه‌گر صورت گیرد، حق بیمه مدنی باقی مانده بایستی به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود، (به استثنای موارد درج شده در قانون بیمه) چنانچه بیمه‌نامه از سوی بیمه‌گذار فسخ گردد، حق بیمه برگشتی مطابق تعرفه بیمه کوتاه مدت ارزیابی خواهد شد.

لازم به ذکر است که هیچ‌گونه الزامی جهت تهیه این نوع بیمه‌نامه وجود ندارد و این بیمه‌نامه بر‌اساس اختیار شخص تهیه می‌گردد.

منبع

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top