بیمه سرقت

هر ساله‌ در سراسر دنیا دزدان، وجوه‌ نقد، جواهر‌آلات‌ و سایر اجناس‌ قیمتی‌ را به‌ سرقت‌ می‌برند که این‌ سرقت‌ها دربرگیرنده مبالغ‌ هنگفتی‌ می‌باشد و با وجود بکارگیری سیستم‌های‌ پیشرفته‌ در کارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهای‌ تجاری‌، سارقان حرفه‌ای‌ همچنان‌ به‌ کار خود ادامه‌ می‌دهند. از آن جمله‌ دزدان منازل‌ مسکونی‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاه‌ها، کیف‌ زن‌ها، سارقان‌ بانک‌ها و جواهرفروشی‌ها، دزدان‌ انبارهای‌ کالا، سارقان‌ مسلح‌ و دیگر گروه‌های‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ اشاره کرد.
با در نظر گرفتن ضرر‌‌های بسیاری که به سبب ‌این‌ دزدی‌ها برای‌ انسان‌ها به ‌وجود می‌آید، حدود صد سال‌ پیش ‌برای نخستین بار مؤسسه‌ لویدز لندن‌ اقدام‌ به‌ ارائه‌ بیمه‌نامه‌ سرقت نمود.
به‌ طور کلی‌ بیمه‌ دزدی‌ و سرقت‌ موارد زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد :
الف- بیمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسکونی‌
ب- بیمه ‌سرقت ‌از واحدهای‌ تجاری ‌و صنعتی‌ (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، کلوپ‌های‌ ورزشی‌ و کارخانه‌ها)
پ- بیمه‌ دزدی‌ از بانک‌ها
این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌، خطر دزدی‌ و خسارات وارده‌ به‌ بیمه‌گذار در پی دزدی‌ را تحت پوشش قرار می‌دهد. به طور معمول بیمه‌ سرقت با بیمه‌نامه‌های دیگر ترکیب‌ می‌شود که‌ از رایج‌ترین‌ آن‌ها می‌توان به ترکیب‌ با بیمه‌ آتش‌سوزی‌ اشاره نمود.

۱- موارد تحت‌ پوشش‌ بیمه‌
شایان ذکر است‌ که‌ بیمه‌ سرقت موظف است خسارات‌ وارده در اثر سرقت‌ (فقدان‌ کالا) و یا خساراتی که در پی دزدی به ‌اشیاء مورد بیمه‌ وارد می‌گردد و یا خسارات‌ وارده به‌ محلی‌ که‌ اشیاء مورد بیمه‌ در آن‌ قرار دارد را جبران نماید.
اما بیمه‌ سرقت در صورتی خسارات‌ وارده به‌ اموال‌ را‌ جبران‌ می‌نماید که‌ سرقت همراه‌ با شکستن‌ حرز باشد و سارق‌ یا سارقان‌ به‌ یکی‌ از راه‌های زیر اقدام به سرقت‌ در محل‌ مورد بیمه‌ کرده باشد:

 • شکستن‌ در یا پنجره‌ و یا سوراخ‌ کردن‌ سقف‌ و دیوار
 • ورود مخفیانه به‌ محل‌ مورد بیمه‌
 • ورود به‌ محل‌ بیمه شده‌ از طریق‌ بالا رفتن‌ از دیوار
 • وارد شدن از در مورد بیمه شده‌ از طریق کلیدهای‌ ساختگی
 • باز کردن‌ در با کلیدهای‌ اصلی‌ به شرطی که کلیدهای‌ مذکور به‌ گونه‌ای غیرقانونی‌ و از طریق دزدی‌ در اختیار دزدان‌ قرار گرفته‌ باشد.
  با نظر به‌ مطالب‌ مذکور‌، تمامی خسارات‌ وارد به‌ اشیاء مورد بیمه‌ نظیر سرقت‌، وارد شدن خسارت‌ به‌ اشیاء و یا خود مورد بیمه‌، غارت‌ اموال‌ بیمه شده‌ چه‌ با اعمال‌ زور و سانحه همراه باشد و چه نباشد، تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد.
  همچنین می‌توان در بیمه‌ سرقت منازل‌ مسکونی‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قیمتی‌ و اوراق‌ بهادار را تا مبلغ‌ مشخصی با توافق‌ بیمه‌گر تحت پوشش بیمه قرار داد که‌ به طور معمول در این‌ قبیل موارد حدود تعهدات‌ بیمه‌گر محدود است‌. سرقت‌های‌ مسلحانه‌ از بانک‌ها هنگام حمل‌ وجوه‌ نقد میان شعب‌ و خزانه‌ و یا موجودی‌ صندوق‌ها و پشت‌ گیشه‌ها هم‌ مطابق شرایط خاصی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌گیرد.
  همچنین خسارات ناشی از خطراتی‌ همچون تصادف‌ اتومبیل‌ حامل‌ وجوه‌ نقد، حوادث مربوط به‌ هواپیمای‌ حامل‌ وجوه‌ نقد و اوراق‌ بهادار، از جمله‌ هواپیما‌ربایی‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ سرقت ‌ قرار می‌گیرد. به طور معمول حق‌ بیمه‌ در این نوع ‌بیمه‌نامه‌ها در مورد خزانه‌ها با توجه‌ به‌ نوع‌ خزانه‌ و امکانات‌ ایمنی‌ و نگهداری‌ آن‌ معین می‌گردد، در حالی که‌ وجوه‌ در راه‌ و در جریان‌ حمل‌ و همچنین‌ وجوه‌ موجود در شعبه‌ و گیشه‌ برحسب‌ حجم‌ گردش‌ پول ‌در طول‌ سال‌ و با توجه به امکانات‌ ایمنی‌ محاسبه‌ می‌شود. معمولاً در سرقت‌ از بانک‌ها، سرقت‌های‌ همراه با شکستن‌ حرز و یا سرقت‌های‌ مسلحانه‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ قرار می‌گیرند. اما سرقت‌ به وسیله کارکنان‌ بیمه‌گذار(کارکنان‌ بانک‌) تحت‌ پوشش‌ بیمه قرار نمی‌گیرد. در بیمه سرقت بانک‌ها، با در نظر داشتن نوع‌ فعالیت ‌آن‌ها، اوراق‌ بهادار، مسکوکات‌ طلا و ارزهای‌ خارجی‌ هم‌ تحت پوشش‌ قرار خواهند گرفت.

۲مواردی که خارج‌ از تعهدات بیمه‌گر است (استثنائات‌)
در انواع‌ بیمه‌نامه‌ سرقت، موارد زیر مورد تعهد بیمه‌گر نیست. مگر اینکه برخی از آن‌ها با پرداخت حق بیمه اضافی و‌ با توافق‌ قبلی ‌بیمه‌گر و بیمه‌گذار تحت‌ پوشش‌ قرار گیرند.

 • خسارات‌ وارده به‌ وجوه‌ نقد، ارزهای‌ خارجی‌، تمبر، سفته‌ و انواع‌ اوراق‌ بهادار
 • خسارت‌های‌ ناشی‌ از تبانی‌ و همدستی‌ دزد با هر یک‌ از کارکنان‌ و مستخدمان‌ بیمه‌گذار
 • خساراتی که‌ مستقیماً‌ از اشعه‌ یون‌زا، رادیواکتیویته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌های‌ هسته‌ای‌ و فضولات‌ اتمی‌ و یا مواد منفجره‌ در محل‌ مورد بیمه ایجاد می‌شوند.
 • خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ داخلی‌ و خارجی‌، غارت‌، اقدامات‌ خصومت‌آمیز دشمن‌ خارجی‌، شورش‌، بلوا، ضبط، قیام‌ و ملی‌ شدن
 • عدم‌النفع‌ حاصل از خسارت
 • عدم‌ صداقت‌ و امانت‌ کارکنان‌ بیمه‌گذار
 • اشتباهات‌ دفتری‌، حسابداری‌ و کامپیوتری‌ که به صورت عمدی‌ یا سهوی‌ رخ دهد.
 • خسارات‌ ناشی‌ از حمل‌ پول‌ در وسیله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، غیر از مواردی‌ که‌ اضطراری‌ و معقول ‌باشد.

منبع

https://www.samannegar.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top