بیمه هواپیما


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/fannoosi/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4379


این‌ نوع‌ بیمه‌،‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما همچون مالکیت‌، اداره‌، تعمیر و نگهداری‌ و یا فروش‌ تحت پوشش قرار می‌گیرد. در این‌ متن به‌ طور خلاصه به‌ بیمه‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ اشاره خواهیم کرد.
در صورت‌ وقوع حادثه، بیمه‌ هواپیما نیز همانند بیمه‌ اتومبیل‌‌ هم‌ خسارات‌ مالی‌ وارده به‌ وسیله‌ نقلیه‌ و هم‌ خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ وارده به‌ اشخاص ثالث‌ را جبران می‌نماید.
هواپیما و خطرات‌ پرواز مسائل‌ و مشکلات‌ خاص‌ خود را دارد.
به طور معمول سوانح مصیبت‌بار هواپیما با جرح‌ و فوت‌ انسان‌ها و وارد شدن خسارات‌ مالی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ همراه‌ است‌. با توجه‌ به‌ پیدایش‌ هواپیماهای‌ جدید با ظرفیت‌های‌ بیشتر جهت حمل‌ مسافر، بار و سوخت‌ و همچنین پیچیدگی‌ تکنولوژی‌ ساخت‌، مشکلات‌ این‌ رشته بیمه‌ در حال افزایش‌ است.


چهار اصل‌ کلی هنگام بیمه ‌کردن‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ هواپیما مد‌نظر قرار داده می‌شود:
1-نوع‌ هواپیمای مورد بیمه
2-ویژگی‌ها، دانش‌ فنی‌ و ساعت‌ پرواز خلبان‌
3-موقعیت‌ جغرافیایی مناطقی‌ مورد تردد هواپیما
4-اهدافی‌ که‌ هواپیما جهت تحقق آن‌ به‌ پرواز در‌می‌آید.

هواپیما به طور معمول برای‌ اهداف‌ زیر کاربرد دارد:
• پرواز به‌ منظور اهداف تجاری و در خطوط هواپیمایی‌ مجاز
• هواپیماهای‌ شخصی‌ و جهت مصارف‌ کاری‌ و تفریحی‌
ر استفاده برای مصارف‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و عکسبرداری‌
• کاربرد جهت مصارف‌ کشاورزی‌
• کاربرد جهت مصارف‌ صنعتی‌

۱- پوشش‌های‌ بیمه‌ بدنه‌ هواپیما
هرچند خسارات‌ رایج‌ آتش‌سوزی‌، دزدی‌، طوفان‌ و خسارات‌ زمینی‌ همچون تصادم‌ در غیر مواقع‌ پرواز تحت پوشش‌ بیمه قرار می‌گیرد، اما بیمه‌ بدنه‌ هواپیما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر و به‌ سه‌ شکل‌ زیر ارائه‌ می‌گردد :
الف- بیمه‌ تمام‌ خطر هنگامی که‌ هواپیما در حرکت‌ نباشد
این نوع بیمه موظف است تمامی خسارات‌ وارده و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما هنگامی که‌ در فرودگاه‌ (روی زمین‌) قرار دارد و از نیروی‌ محرکه‌‌ای به منظور حرکت‌ و جابجایی‌ استفاده‌ نمی‌کند، جبران نماید.
ب- بیمه‌ تمام‌ خطر غیر از مواقعی‌ که‌ هواپیما در پرواز است
این نوع بیمه متعد به جبران تمامی خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در روی‌ زمین‌ حتی‌ خسارات‌ زمان‌ جابجایی‌ هواپیما (Taxiing) ‌ می‌باشد.
ج- بیمه‌ تمام‌ خطر، روی‌ زمین‌ و در حین پرواز
این نوع بیمه تمامی خسارات‌ و فقدان‌ ناشی‌ از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی‌ هواپیما بر روی‌ زمین‌ و در حین پرواز را تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.
د- موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر
استثنائات‌ بیمه‌ بدنه‌ در بیمه‌نامه‌های مختلف‌ صادر شده مقداری با یکدیگر تفاوت دارند اما‌ جنبه ‌عمومی‌ و همگانی‌ مشترک در همه بیمه‌نامه‌ها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

 • استفاده از ‌هواپیما برای ‌مصارف‌ غیرقانونی‌ و با رضایت‌ بیمه‌گذار
 • فعالیت‌ هواپیما خارج‌ از محدوده‌ جغرافیایی‌ درج شده در بیمه‌نامه‌
 • به‌کار‌گیری هواپیما جهت مصارفی‌ غیر از موارد مندرج در بیمه‌نامه‌
 • هدایت‌ هواپیما به وسیله هر شخصی غیر از خلبان‌ آن‌، به جز در موارد‌ انجام عمل‌ جابجایی‌(Taxiing)
 • انجام پرواز در‌ شرایطی که قابلیت‌ پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی‌ خلبان‌ نقض‌ شده
 • نقض برخی از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی‌ کشور از سوی هواپیمای در حال پرواز‌ و با موافقت‌ بیمه‌گذار
 • هرگونه‌ خسارتی که‌ در نتیجه کهنگی‌ و فساد لاستیک‌های‌ هواپیما ایجاد شود، مگر زمانی که شرط مغایری‌ برای‌ پوشش‌ آن‌ها وجود داشته‌ باشد.
 • خسارات‌ ناشی‌ از تغییر و تبدیل‌ هواپیما، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا
 • خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده
  ۲ – پوشش‌های‌ بیمه‌ مسئولیت‌ هواپیما
  بیمه‌ مسئولیت‌، سه‌ نوع‌ پوشش بیمه‌ای‌ با حدود مسئولیت متفاوت را ارائه ‌می‌دهد.
  الف- جرح‌ بدنی‌، به‌ استثنای‌ مسئولیت‌ در برابر سرنشینان‌ هواپیما
  این‌ نوع‌ بیمه‌، بیمه‌گذار در قبال‌ اقدامات‌ و دعاوی‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ برای‌ مواردی‌ نظیر جرح ‌بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از سوانح در قبال‌ مالکیت‌، تعمیر و نگهداری‌ و کاربرد هواپیما با نظر به‌ شرایط درج شده در بیمه‌نامه‌ تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد.
  دراین‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ غرامت‌ هر شخص‌ در برابر فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ و همچنین حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ مشخص است‌.
  ب- جرح‌ بدنی‌ سرنشینان‌ هواپیما
  این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای، موظف به تأمین بیمه‌گذار در برابر دعاوی‌ و اقدامات‌ قانونی‌ سرنشینان‌ هواپیما در مواردی‌ نظیر ‌جرح‌ بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از سانحه هواپیما با توجه‌ به‌ شرایط درج شده در بیمه‌نامه‌ می‌باشد. در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ غرامت‌ هر فرد در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ و همچنین حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ مشخص شده‌ است‌.
  ج- بیمه‌ مسئولیت‌ خسارات‌ مالی
  این‌ نوع‌ پوشش بیمه‌ای‌، موظف به تأمین بیمه‌گذار در برابر دعاوی‌ و غرامت‌های‌ مالی‌ ناشی‌ از فعالیت‌های‌ مرتبط با مالکیت‌، تعمیر و نگهداری‌ و یا کاربرد هواپیما می‌باشد. برای‌ هر حادثه نیز حدود مسئولیت‌ بیمه‌گر مشخص ‌است‌.
  د- مواردی که بیمه‌گر متعهد به پرداخت آن نیست(استثنائات‌)
  استثنائات‌ بیمه‌نامه‌ مسئولیت‌ هواپیما در بیمه‎های گوناگون، متفاوت‌ است‌، اما به‌ طور کلی ‌استثنائات‌ بیمه مسئولیت هواپیما شامل موارد‌ زیر می‌باشد :
 • خسارات‌ بدنی‌ وارده به‌ شخص بیمه‌گذار
 • خسارات ‌بدنی‌ وارده به‌ کارکنان ‌بیمه‌گذار در مدت زمان‌ خدمت‌ و اعتبار بیمه‌نامه
 • خسارات‌ مالی‌ که به‌ اشیاء و اموال‌ بیمه‌گذار در زمانی‌ که‌ متعلق‌ به‌ او یا در تصرف‌ و کنترل‌ وی باشد وارد می‌شود.
 • مسئولیت‌های‌ بیمه‌گذار در قبال جرح‌ بدنی‌ و یا خسارات‌ مالی‌ که از تولید، ساخت‌ و یا فروش‌ هواپیما و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ آن و یا هرگونه‌ عملیات‌ خدماتی‌ (سرویس‌) ناشی می‌گردد.
 • مسئولیت‌ بیمه‌گذار هنگامی که‌ هواپیما با اجازه‌ او و بدون‌ توجه‌ به‌ گواهی‌ قابلیت‌ پرواز و یا نادیده‌گرفتن‌ برخی از قوانین‌ هواپیمایی‌ کشوری‌، مبادرت به‌ پرواز نماید.

منبع

https://www.samannegar.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top