خطرات غیرقابل جبران در بیمه عمر

چنانچه بیمه‌گذار خودکشی کند و یا دراثر سعی در خودکشی فوت نماید لازم است مطابق شرایط زیر عمل گردد:

  1. در صورتی که دوسال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد تنها اندوخته بیمه‌نامه که از جانب بیمه‌گر تعیین می‌گردد به ذی‌نغعان پرداخت خواهد شد.
  2. در صورتی که دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد کل سرمایه پرداخت خواهد شد.
  3. چنانچه ذی‌نفع یا یکی از ذی‌نفعان یا بیمه‌گذار موجب مرگ بیمه‌شده باشند دراین حالت تنها سهم سایر ذی‌نفعان و درصورت عدم وجود ذی‌نفع دیگر به وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.

اختیار بیمه‌گذار در تغییر ذی‌نفعان :

  1. بیمه‌گذار با دریافت موافقت کتبی بیمه‌شده قادر به تغییر ذی‌نفعان بیمه زندگی خودخواهد بود مگر اینکه بیمه‌نامه را به شخص دیگری انتقال داده و سند بیمه‌نامه را نیز به منتقل‌الیه تسلیم کرده باشد.
  2. بیمه گذار می‌بایست مراتب را کتباً با اعلام نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از ذی‌نفعان جدید به اطلاع بیمه‌گر برساند.

منبع

https://www.samannegar.ir/خطرات-غیرقابل-جبران-در-بیمه-عمر/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top