تلفن تماس: 02191003047

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مستأجر در قبال مؤجر

بیمه‌نامه مسئولیت مستأجر در قبال مؤجر بین بیمه‌گر و مستأجر(یا مرتهن) که از این پس بیمه‌گذار نامیده می‌شود منعقد می‌گردد و در پیشنهاد بیمه، مشخصات وی که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد درج می‌گردد. از سوی دیگر قرارداد بیمه مطابق قانون و مقررات بیمه و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون روابط مؤجر و مالک مصوب 1362 و اصلاحیه‌های مربوط طبق شرایط و مقررات زیر بسته می‌شود:

ماده اول: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد همان مسئولیت بیمه‌گذار در قبال مؤجر است که در صورت وقوع و تحقق خطرات درج شده در این بیمه‌نامه، بیمه‌گذار قانوناً موظف به جبران خسارت وارده به مورد اجاره خواهد بود، بیمه‌گر بایستی مطابق شرایط و مقررات این بیمه‌نامه نسبت به پرداخت خسارت به مؤجر اقدام نماید.

ماده دوم: حقوق و تعهدات بیمه‌گر
• خسارات ناشی از حوادث درج شده در بیمه‌نامه که مستقیماً در ارتباط با بهره‌برداری از مورد اجاره به مؤجر وارد می‌گردد مطابق نظر کارشناس بیمه‌گر ارزیابی و در صورت عدم توافق بر حسب رأی مراجع قضائی معین خواهد شد، در هر صورت حداکثر تعهد بیمه‌گر از نرخ ذکر شده در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

هزینه‌های ناشی از اقدامات بیمه‌گذار به شرط آن که بیشتر از 10% مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر نشود و به منظور جلوگیری از توسعه خسارت و عملیات اطفاء حریق انجام شود نیز قابل پرداخت خواهد بود.

ماده سوم: تعهدات بیمه‌گذار
بیمه‌گذار می‌بایست تمامی اقدامات ایمنی ملزوم به منظور جلوگیری از بروز و توسعه خسارت را به عمل آورد.
بیمه‌گذار بایستی به محض اطلاع از وقوع خسارتی که احتمالاً مسئولیت او را به دنبال خواهد داشت مراتب را بی‌درنگ و حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً به بیمه‌گر اعلام نماید.
بیمه‌گذار متعهد است در طول مدت قرارداد بیمه‌گر را از هرگونه تغییر کمی و کیفی مؤثر در استفاده از مورد اجاره نظیر تغییر شغل و حرفه، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 10 روز مطلع سازد.
• در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار بدون اجازه بیمه‌گر نمی‌تواند تغییراتی در موارد خسارت‌دیده انجام دهد مگر این که تغییرات مذکور در جهت کاهش خسارت الزامی باشد، زیرا تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت دچار اشکال خواهد شد.
بیمه‌گذار فقط در صورتی می‌تواند به مسئولیت خود اعتراف و یا راجع به مبلغ ضرر و زیان با موجر موافقت نماید که پیش از آن کتباً با بیمه‌گر توافق کرده باشد.

ماده چهارم: استثنائات
خسارات ناشی از موارد زیر در حدود تعهدات بیمه‌گر نیست :
• جنگ، شورش، اغتشاش، ضبط، توقیف، مصادره و دیگر خطرات سیاسی.
• حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، صاعقه، طوفان و حوادث نظیر.
• خسارات عمدی و خسارات ناشی تقلب بیمه‌گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
• خسارات ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات رادیواکتیو.
• خسارات وارده به تاسیسات مگر آن که از تحقق خطرهای موضوع بیمه ناشی شده باشد.
• هزینه اجاره بهاء محل مورد اجاره و دیرکرد آن و هر گونه ادعای حق سرقفلی.
• هزینه نقاشی ساختمان مورد اجاره مگر در صورتی که از خطرهای موضوع بیمه ناشی شده باشد و همچنین خسارات ناشی از استهلاک و فرسودگی ساختمان.
• خسارت‌های وارد شده به اموال و اثاث متعلق به بیمه‌گذار.

ماده پنجم: چگونگی پرداخت خسارت
چنانچه خسارتی به وقوع بپیوندد و بیمه‌گر مسئولیت بیمه‎گذار را احراز و یا دادگاه در این مورد حکم قطعی صادر نماید خسارت تا حدود مشخص شده در بیمه‌نامه حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ اخذ مدارک مورد درخواست بیمه‌گر به موجر پرداخت خواهد شد.

ماده ششم : بیمه مضاعف
چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه‌نامه به وسیله بیمه‌نامه‌های دیگری تأمین گردد، ابتدا خسارت از محل بیمه‌نامه‌های یاد شده رسیدگی و پرداخت می‌شود و بیمه‌گر براساس شرایط این بیمه‌نامه متعهد به جبران مازاد خسارت(در صورت تعلق) خواهد بود.

ماده هفتم: حق بیمه
بیمه‌گذار موظف است حق بیمه را به صورت نقدی و مطابق مبلغ مندرج در بیمه‌نامه همزمان با صدور بیمه‌نامه پرداخت نماید مگر این که توافق دیگری میان دو طرف به صورت گیرد. پرداخت خسارت مشروط به پرداخت حق بیمه مذکور در زمان مقرر می‌باشد.

ماده هشتم: مدت
مدت اعتبار بیمه‌نامه و آغاز و پایان آن در بیمه‌نامه ذکر گردیده است. چنانچه هریک از طرفین 15 روز پیش از انقضاء زمان قرارداد خواستار عدم تمدید قرارداد نباشد قرارداد برای مدت یک سال تمدید می‌گردد و بیمه‌گذار می‌بایست حق بیمه مربوطه را پیش از انقضاء مدت بیمه‌نامه پرداخت نماید.

ماده نهم: مرور زمان
مرور زمان به ادعای خسارت 2 سال مربوط می‌شود که از تاریخ وقوع حادثه آغاز می‌گردد.

ماده دهم: حل اختلاف
هر نوع اختلاف مرتبط با این قرارداد به ترتیب مقرر در قوانین جاری کشور حل و فصل خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top