تلفن تماس: 02191003047

مصوبات هیئت عامل بیمه مرکزی

مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی کجاست؟!


اینکه چرا برخی مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی که جنبه عمومی دارد در کشوی میزها نگهداری می شود جای سوال دارد؟

مصوبات هیئت عامل بیمه مرکزی

به گزارش خبرگزاری بیمه، در سال ۱۳۵۰ به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه ‌گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین بمنظور اعمال ‌نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسات بیمه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران تأسیس شد.

در ماه ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به وظایف بیمه مرکزی اشاره شده است.

در بند ۱ ماده ۵ یکی از وظایف بیمه مرکزی بیان شده است: “۱- تهیه آئین ‌نامه ‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.”

ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بیان می دارد: “ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.”

حال اینکه چرا برخی مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی که جنبه عمومی دارد در کشوی میزها نگهداری می شود جای سوال دارد و شاید بهتر است اتاق شیشه ای در برج بیمه تقویت شود.

حسب شنیده ها هیأت عامل بیمه مرکزی به تازگی مصوبه ای جهت انتقال تخفیف عدم خسارت داشته است با این مضمون که اگر شخصی با وکالتنامه رسمی وسیله نقلیه ای را قبل از اجرای آیین نامه انتقال تخفیف (بهمن ماه ۱۳۹۷) خریداری کرده باشد تخفیفات عدم خسارت برای خریدار لحاظ می گردد.

حال سوال اینجاست چرا این مصوبه که جنبه عمومی دارد به صورت شفاف اطلاع رسانی نشده است، این در حالی است که حمایت از حقوق بیمه گذاران ایجاب کند بر اطلاع رسانی شفاف برخی مصوبه های هایت عامل بیمه مرکزی تاکید بیشتری شود.

امسال نیز مصوبه ای از هیأت عامل بیمه مرکزی مشاهده شد که مربوط به سال ۱۳۹۸ بود و مقرر شده بود که شرکت های بیمه باید در صورت حکم قضایی، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را در بیمه شخص ثالث تا سقف تعهدات مالی جبران کنند.

اینکه بعد از ۲ سال این مصوبه هیأت عامل بیمه مرکزی از راه های غیر اداری منتشر شود جای تعمق دارد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top