نقدی بر تبلیغات استارت آپ‌های بیمه‌ای؛ به جای بیانیه سازوکار طراحی شود


از زمان ورود استارت آپ ها به عرصه صنعت بیمه تبلیغات آنان نیز در سطح معابر و فضای مجازی و… افزایش یافت ورودی که حرف و حدیث های زیادی تاکنون به دنبال داشت.

به خبرگزاری خبرگزاری بیمه، یادداشت وارده زیر از سوی یکی از مخاطبان در نقد نحوه تبلیغات استارت آپها به رشته تحریر در آمده است:
از زمان ورود استارت آپ ها به عرصه صنعت بیمه تبلیغات آنان نیز در سطح معابر و فضای مجازی و… افزایش یافت ورودی که حرف و حدیث های زیادی تاکنون به دنبال داشت.
در سطح معابر تبلیغ می شد که:
“کدام شرکت بیمه راحت تر خسارت می دهد” “کدام شرکت بیمه بیشتر خسارت می دهد”
تبلیغاتی که همه موارد ۴ گانه ماده ۳ آیین نامه ۷۱ شورای عالی بیمه را دارا بود:
ماده ۳-عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که:
۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود.
۲- وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد.
۳- با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد.
۴- با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد.
طبق تعریف ارائه شده برای عرضه کننده بیمه در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه ۷۱ عرضه کننده بیمه شامل مؤسسه بیمه ، نماینده بیمه و دلال رسمی (کارگزار) بیمه است.
پس مخاطب ماده ۳ آیین نامه ۷۱ شرکت های بیمه، نمایندگان آنان و کارگزاران رسمی است.
شورای عالی بیمه در زمان تصویب آیین نامه ۷۱ ضوابطی برای تبلیغات کارگزاران رسمی بیمه وضع نکرده و صرفا برای شرکت های بیمه، نمایندگان بیمه و کارکنان آنان ضوابط تصویب نموده است و این ضوابط را در ماده ۴ آیین نامه ۷۱ ایراد داشته:
ماده ۴-مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند و ضمن ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی، فرم و روش انتشار تبلیغات بیمه ای موارد زیر را ثبت و در دفاتر مؤسسه نگهداری نماید:
۱- اختصاص کد برای هر تبلیغ بیمه‌ای و نگهداری یک نمونه از هر تبلیغ منتشر شده به مدت حداقل سه سال
۲- تهیه گزارش برای هر تبلیغ بیمه‌ای به گونه ای که این گزارش شامل مشخصات تبلیغ، روش، گستردگی و پوشش بیمه ای مورد تبلیغ باشد.
تبصره-مؤسسات بیمه موظفند قبل از انجام تبلیغات بیمه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تایید بیمه مرکزی را اخذ نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزی ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا به منزله تایید است.
در ماده ۲۶ آیین نامه ۹۲ شورای عالی بیمه اشاره شده است که:
ماده ۲۶- کارگزار بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم و انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه ، نمایندگان بیمه و سایر کارگزاران بیمه خودداری کند.
با توجه به آنچه گذشت، ضابطه ای برای نحوه تبلیغ کارگزارن رسمی بیمه از سوی شورای عالی بیمه و نهاد ناظر تصویب نشده است و اگر هم تصویب شده است فعالین به دلیل عدم انتشار مقررات از آن بی اطلاع هستند.
پس بهتر است به جای بیانیه سازوکار طراحی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top