تلفن تماس: 02191003047

چگونه با رفتارهای انتحاری، برند شرکت بیمه را مخدوش کنیم؟

تبدیل شدن به شرکت بزرگ بازار با هیاهو و جنجال های خبری امکان پذیر نیست بلکه رفتار حرفه ای ، احترام به رقبا و صبوری در توسعه برند این مهم را امکان پذیر می کند. از طرفی روابط عمومی هایی که به جای تثبیت برند سازمان ، با رفتارهای انتحاری نام و نشان نهاد متبوع خود را در ذهن مخاطب و رقبا متزلزل می کنند، تا چه اندازه در عدم انسجام سازمان خود نقش دارند؟

به گزارش خبرگزاری بیمه روابط عمومی هایی که به جای تثبیت برند سازمان ، با رفتارهای انتحاری نام و نشان نهاد متبوع خود را در ذهن مخاطب و رقبا متزلزل می کنند، تا چه اندازه در عدم انسجام سازمان خود نقش دارند؟
روابط عمومی های شرکتهای بیمه بیش از سایر نهادهای دیگر باید مراقب رفتار خود در میان رقبا باشند تا سازمان را به بازیچه ای در میان رقبا و سایر ذینفعان تبدیل نکنند ، چرا؟
به دلیل اینکه شرکت بیمه ریسک می پذیرد پس ذاتا خود در معرض ریسک بیشتری قرار دارد و باید تلاش کند تا ریسک های درون سازمانی خود را که سبب به مخاطره انداختن شهرت تجاری اش می شود، کاهش دهد.
از سوی دیگر شرکتهای بیمه بیش از سایر نهادها باید پیش قراوول اخلاق حرفه ای در میان رقبا باشند چرا که اصل حد اعلای حسن نیت ، شاخصی مهم در اصول بیمه ای است که نه تنها در بیمه گذار که در بیمه گر نیز باید مشهود باشد.
برند سازمانی که مدیرانش بخواهند با بزرگ نمائی عملکرد خود ، رقبا را به کنار نهند بیش از سایرین می تواند دستخوش دگرگونی شود،
و البته که روابط عمومی های شرکتهای بیمه بار این فرایند حرفه ای یعنی اخلاق مداری را بر دوش می کشند.
چه بسیار شرکتهایی که دارای پرتفوی های بزرگ و قراردادهای عظیم با نهادهای سرشناس هستند اما به دلیل درک جایگاه سازمان خود و رعایت اصول حرفه ای، اطلاع رسانی های منطقی و اثر گذار را در دستور کار قرار می دهند.
تبدیل شدن به شرکت بزرگ بازار بیمه با هیاهو و جنجال های خبری امکان پذیر نیست بلکه رفتار حرفه ای ، احترام به رقبا و صبوری در توسعه برند این مهم را امکان پذیر می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top